Anadolu’nun Halkları ve İnançları

Êzidilik’ten, Aleviliğe… Süryaniler’den Domlar’a: 

Anadolu’nun Dokunulmamış, Halkları, İnançları ve Kültürleri

Anadolu’nun zengin mi zengin kültürünü oluşturan halklar… Bilinmeyen dilleri, inançları ve yaşam tarzları ile Anadolu halkları… Bugünümüzü oluşturan muhteşem sosyolojik zemin ve sıradışı bilgilerle günümüz Türkiyesi’ne yansımaları…