Dinler Tarihi

Günümüz dünyasını daha iyi anlamak amacıyla, insanlığın fikri gelişme macerasının tarihsel anlatımı çerçevesinde değerli hocamız Jak Soref kültür dünyamızı en çok etkileyen üç semavi dinin birbirlerini etkilemeleriyle beraber anlatılacağı bir dizi seminer gerçekleştirecektir.