Klasik Müziğin Çok Sesli Büyüsü

Klasik Batı Müziği, genelde yüksek kültür seviyesi ile bağdaştırılan, halk müziklerinden net çizgilerle ayrılmış, Batı Avrupa kökenli ve ağırlıklı müzik türüdür. En önemli özelliği, çok sesli olmasıdır. Tek sesli müzikten çok sesli müziğe geçilen belli başlı ilk bestelerin ortaya çıktığı dönem Rönesansdır. Müzik, kilise çevresinde gelişmiştir.